Strešné priečniky pre upevnenie pod dvere

Vozidlá s upevnením priečnika pod rám dverí, zoznam je priebežne dopĺňaný.