Strešné priečniky pre fixné body

Vozidlá s upevnením do fixných bodov, (zoznam je priebežne dopĺňaný).