Postup a podmienky
zapožičania nosičov

Čo ponúkame

 • Zapožičanie kvalitného príslušenstva pre prepravu batožiny a športového náradia (bicykle, lyže, snowboardy) prevažne zn. Thule
 • Zapožičanie strešných priečnikov na vybrané modely vozidiel – podľa ponuky
 • Predaj a montáž príslušenstva na základe individuálneho dopytu
 • Zapožičiavame športové vybavenie ako sú detské turistické nosiče, detské cyklovozíky, paddleboardy

Požičovňa

 • Základné doby požičaniapríslušenstva sú 1 deň, víkend alebo 1 týždeň
 • Je možné aj požičanie na dlhšiu dobu na základe individuálnej ponuky
 • Pri zapožičaní na dlhšiu dobu je percentuálne zvýhodnená denná sadzba požičovného, rovnako ako aj zapožičanie viacerých zariadení/nosičov – požiadajte o individuálnu ponuku 

Doba požičania

 • Minimálne požičovné je 1 deň
 • 1 deň je doba od 17.00 deň pred požičaním do 19:00 posledný deň zapožičania
 • 1 deň – je od 17:00 deň pred zapožičaním do 19:00 posledný deň zapožičania
 • Víkend – je od piatka 17:00 do nedele 19:00
 • Dlhšie doby zapožičania zažínajú vždy deň pred po 17:00 a potreba vrátenia je posledný deň zapožičania do 19.00
 • V prípade, že Vám doba vrátenia alebo prevzatia koliduje s bežným časom určite nás o tom informujte, dohoda je možná

Rezervácia

 • Rezerváciu môžete vytvoriť jednoducho – môžete nám zavolať, poslať správu (sms, whatsapp, messenger, mail) alebo priamo vyplnením formuláru dostupného na našej stránke
 • Pri rezervácii prosíme uviesť o aké zariadenie/nosič máte záujem, na akú dlhú dobu a v akom termíne, poprosíme uviesť aj typ motorového vozidla (rok výroby a čo má na streche) pre overenie kompatibility nosiča (hlavne pri priečnikoch) – mnohé nosiče sú univerzálne
 • Po overení dostupnosti požadovaného zariadenia/nosiča v požadovanom termíne Vám rezerváciu potvrdíme a dohodneme s Vami termín prevzatia
 • Pri požičiavaní  požadujeme od zákazníka zloženie finančnej zálohy v hotovosti! Záloha Vám bude vrátená pri vrátení nepoškodeného zariadenia.
 • Zapožičiavame na základe predloženia preukazu totožnosti osobám starším ako 18 rokov

Prevzatie - vrátenie príslušenstva

 • Prevzatie a vrátenie je na výdajni Požičaj si nosič v čase podľa individuálnej dohody (zväčša po 17tej hodine)
 • V prípade dohody a dostupnosti zariadenia, je možné si ho prevziať aj cez víkend ráno – je potrebné sa vopred dohodnúť správou, mailom alebo telefonicky na presnom čase
 • Zapožičané príslušenstvo/nosič je možné si prevziať v deň zapožičania alebo deň vopred po 17:00 hodine
 • Zapožičané príslušenstvo/nosič je nutné vrátiť najneskôr v posledný deň zapožičania do 19:00 hod. Vrátenie po tomto čase je počítané ako ďalší deň zapožičania ak sa nedohodneme inak.
 • Príslušenstvo/nosič neposielame kuriérom a zákazník musí rovnako vrátiť na výdajni (ak nebolo dohodnuté inak)
 • Ak sa rozhodnete mať príslušenstvo/nosič na dlhšie ako bolo dohodnuté pri prevzatí, musíte nám to oznámiť deň vopred, inak si za neoznámený deň účtujeme zvýšený poplatok vo výške štvornásobku bežného denného požičovného, v prípade ak nosič nie je rezervovaný, s predĺžením doby požičania zväčša súhlasíme, len potrebujeme byť o tom informovaní
 • Pokiaľ došlo k poškodeniu alebo znefunkčneniu zariadenia, je potrebné to nahlásiť okamžite, najneskôr pri vrátení. Ak došlo k veľkému poškodeniu/znefunkčneniu nosiča alebo boxu, dajte nám to prosím vedieť okamžite, aby sme v prípade súslednosti ďalších zapožičaní mali priestor na zabezpečenie náhrady. Ďakujeme.
 • Pri vrátení bude nosič/zariadenie skontrolované a následne bude vrátená záloha

Upozornenie

 • Pri strate alebo poškodení je nutné zaplatiť náhradu škody v adekvátnej výške, ktoré sa určí priamo pri vrátení alebo po kontrole v odbornom servise. Táto suma sa odpočíta zo zaplatenej zálohy.
 • Resolve IT s.r.o. nenesie zodpovednosť za škody, ktoré zákazníkovi vzniknú v súvislosti s používaním príslušenstva
 • Zapožičiavané zariadenie je požičiavané len osobám nad 18 rokov, každá je poučená a plne preberá na seba zodpovednosť za správne a bezpečné použitie zariadenia/nosiča.

Požičiavanie paddleboardov

 • Paddleboard je možné zapožičať na dobu ½ deň, deň, víkend alebo dlhšie
 • Paddlebordy sú určené osobám starším ako 18rokov, pri používaní mladšími osobami, je to vždy na zodpovednosť dospelej osoby, ktorá paddleboard zapožičala
 • Každý zákazník je pri preberaní poučený o správnom a bezpečnom použití, doporučené je mu použitie bezpečnostných prvkov, súčasne obdrží návod na obsluhu a je povinný sa ním riadiť
 • Nakoľko paddleboard je nafukovacie zariadenie, treba s ním zaobchádzať spôsobom, aby nedošlo k jeho poškodeniu
 • Poškodenie paddlboardu je potrebné hlásiť pri preberaní
 • Drobné poškodenie obalu paddleboardu (prederavenie), ktoré je možné prelepiť záplatou, bude pokutované sumou 50€. Väčšie poškodenie závisí od rozsahu resp. zničenia paddlebordu – bude vyčíslené po kontrole a zhodnotení poškodenia. Na krytie poškodenia paddleboardu slúži zložená záloha.

Nenašli ste čo potrebujete?

Kontaktujte nás mailom info@pozicajsinosic.sk, alebo telefonicky 0905 585 179,
radi vám poradíme a splníme vašu požiadavku.

Požičaj si nosič

Výdajňa

Dohnányho 8,
Trnava
(vo dvore)

Otváracie hodiny

Po-Pia: podľa osobnej dohody po 17tej
So-Ne:  podľa dohody
Informácie o cookies