Postup a podmienky
zapožičania nosičov

Čo ponúkame

 • Zapožičanie kvalitného príslušenstva pre prepravu batožiny a športového náradia (bicykle, lyže, snowboardy) prevažne zn. Thule
 • Zapožičanie strešných priečnikov na vybrané modely vozidiel – podľa ponuky
 • Predaj a montáž príslušenstva na základe individuálneho dopytu
 • Predaj a montáž ťažných zariadení
 • Zapožičiavame športové vybavenie ako sú detské turistické nosiče, detské cyklovozíky, paddleboardy

Požičovňa

 • Základné doby požičaniapríslušenstva sú 1 deň, víkend alebo 1 týždeň, je však možné zapožičať si na akýkoľvek čas od ½ dňa, ceny sú následne stanovené individuálne
 • Je možné aj požičanie na dlhšiu dobu na základe individuálnej ponuky
 • Pri zapožičaní na dlhšiu dobu je percentuálne zvýhodnená denná sadzba požičovného, rovnako ako aj zapožičanie viacerých zariadení/nosičov – požiadajte o individuálnu ponuku 

Doba požičania

 • Minimálne požičovné je 1 deň (u vybraných zariadení je možný aj 1/2deň)
 • 1 deň je doba od 15.00 deň pred požičaním do 9:00 dňa nasledujúceho po zapožičaní
 • ½ deň – je od 13:00 do 9:00 nasledujúceho dňa (napr. požičiam si v utorok po 13:00 a vrátim v stredu do 9:00) – požičanie na ½ deň je možné len počas pracovných dní
 • 1 deň – je od 15:00 deň pred zapožičaním 9:00 dňa nasledujúceho po zapožičaní (napr. požičiam si v utorok po 15:00 a vrátim vo štvrtok do 9:00)
 • Víkend – je od piatka 15:00 do pondelka do 9:00
 • Dlhšie doby zapožičania zažínajú vždy deň pred po 15:00 a potreba vrátenia je deň po do 9.00
 • V prípade, že Vám doba vrátenia alebo prevzatia koliduje s bežným časom alebo našimi otváracími hodina určite nás o tom informujte, dohoda je možná

Rezervácia

 • Rezerváciu môžete vytvoriť jednoducho – môžete nám zavolať, poslať správu (sms, whatsapp, messenger, mail) alebo priamo vyplnením formuláru dostupného na našej stránke
 • Pri rezervácii prosíme uviesť o aké zariadenie/nosič máte záujem, na akú dlhú dobu a v akom termíne, poprosíme uviesť aj typ motorového vozidla pre overenie kompatibility nosiča (hlavne pri priečnikoch) – mnohé nosiče sú univerzálne
 • Po overení dostupnosti požadovaného zariadenia/nosiča v požadovanom termíne Vám rezerváciu potvrdíme a dohodneme s Vami termín prevzatia
 • Pri požičiavaní  požadujeme od zákazníka zloženie finančnej zálohy v hotovosti! Záloha Vám bude vrátená pri vrátení nepoškodeného zariadenia.
 • Zapožičiavame na základe predloženia preukazu totožnosti osobám starším ako 18 rokov

Prevzatie - vrátenie príslušenstva

 • Prevzatie a vrátenie je na predajni AUTOREAL TT,  s.r.o. v dobe otváracích hodín, mimo tohto času len na základe individuálnej dohody
 • V prípade dohody a dostupnosti zariadenia, je možné si ho prevziať aj v sobotu ráno – je potrebné sa vopred dohodnúť správou, mailom alebo telefonicky na presnom čase
 • Zapožičané príslušenstvo/nosič je možné si prevziať v deň zapožičania alebo deň vopred po 15:00hodine
 • Zapožičané príslušenstvo/nosič je nutné vrátiť najneskôr deň po skončení zapožičania do 9:00hod. Vrátenie po tomto čase je počítané ako ďalší deň zapožičania
 • Príslušenstvo/nosič neposielame kuriérom a zákazník musí rovnako vrátiť na predajni (ak nebolo dohodnuté inak)
 • Ak sa rozhodnete mať príslušenstvo/nosič na dlhšie ako bolo dohodnuté pri prevzatí, musíte nám to oznámiť deň vopred, inak si za neoznámený deň účtujeme zvýšený poplatok vo výške štvornásobku bežného denného požičovného, v prípade ak nosič nie je rezervovaný, s predĺžením doby požičania zväčša súhlasíme, len potrebujeme byť o tom informovaní
 • Pokiaľ došlo k poškodeniu alebo znefunkčneniu zariadenia, je potrebné to nahlásiť okamžite, najneskôr pri vrátení
 • Pri vrátení bude nosič/zariadenie skontrolované a následne bude vrátená záloha

Upozornenie

 • Pri strate alebo poškodení je nutné zaplatiť náhradu škody v adekvátnej výške, ktoré sa určí priamo pri vrátení alebo po kontrole v odbornom servise. Táto suma sa odpočíta zo zaplatenej zálohy.
 • AUTOREAL TT, s.r.o. nenesie zodpovednosť za škody, ktoré zákazníkovi vzniknú v súvislosti s používaním príslušenstva
 • Zapožičiavané zariadenie je požičiavané len osobám nad 18 rokov, každá je poučená a plne preberá na seba zodpovednosť za správne a bezpečné použitie zariadenia/nosiča.

Požičiavanie paddleboardov

 • Paddleboard je možné zapožičať na dobu ½ deň, deň, víkend alebo dlhšie
 • Paddlebordy sú určené osobám starším ako 18rokov, pri používaní mladšími osobami, je to vždy na zodpovednosť dospelej osoby, ktorá paddleboard zapožičala
 • Každý zákazník je pri preberaní poučený o správnom a bezpečnom použití, doporučené je mu použitie bezpečnostných prvkov, súčasne obdrží návod na obsluhu a je povinný sa ním riadiť
 • Nakoľko paddleboard je nafukovacie zariadenie, treba s ním zaobchádzať spôsobom, aby nedošlo k jeho poškodeniu
 • Poškodenie paddlboardu je potrebné hlásiť pri preberaní
 • Drobné poškodenie obalu paddleboardu (prederavenie), ktoré je možné prelepiť záplatou, bude pokutované sumou 50€. Väčšie poškodenie závisí od rozsahu resp. zničenia paddlebordu – bude vyčíslené po kontrole a zhodnotení poškodenia. Na krytie poškodenia paddleboardu slúži zložená záloha.

Nenašli ste čo potrebujete?

Kontaktujte nás mailom info@pozicajsinosic.sk, alebo telefonicky 0905 585 179,
radi vám poradíme a splníme vašu požiadavku.

Autoreal TT

Predajňa

Autoreal TT, s.r.o.
Bratislavská 68
917 02 Trnava

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok: 8.00-16.00
Sobota - Nedeľa: zatvorené
(mimo otváracích hodín podľa dohody)
Informácie o cookies